ซื้อยาคูลท์ได้แล้ว 40 ประเทศทั่วโลก

ทวีปอเมริกาใต้ 2 ประเทศ

ยาคูลท์ทั่วโลก