เงื่อนไขการลงทะเบียน
เยี่ยมชมโรงงาน

  1. สถานที่เยี่ยมชมโรงงาน : บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอยุธยา
  2. วันจันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า: เวลา 09.00 น.
                     รอบบ่าย: เวลา 13.00 น.
  3. จำนวนผู้เยี่ยมชมโรงงาน ตั้งแต่ 10-40 คน และผู้เยี่ยมชมต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป  สำหรับโรงเรียน: นักเรียนต้องศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป  สำหรับครอบครัว: เด็กต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
  4. ขอความร่วมมือขณะเยี่ยมชม โปรดรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สเปรย์แอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง)
  5. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ ต้องแจ้งความจำนง
    เข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

สอบถาม โทร. 02-619-8008

ลงทะเบียนเยี่ยมชม โรงงานยาคูลท์ จ.อยุธยา

กรุณากรอกรายละเอียดค่ะ
จองวันเยี่ยมชมโรงงาน