ยาคูลท์ร่วมส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีในกิจกรรมวันเด็ก

บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียว ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยในกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำยาคูลท์จำนวน 6 พันขวด ไปแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีให้กับทุกคน และทางบริษัทยาคูลท์เอง มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กในทุก ๆ ปี