ยาคูลท์ร่วมสนับสนุนงานเดินวิ่งครบรอบ 14 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ช๊อป ชิม ชิล Charity Run

บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ยาคูลท์ให้กับงาน “เดินวิ่งครบรอบ 14 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช๊อป ชิม ชิล Charity Run” โดยมี รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน เป็นประธานจัดงานโดยงานวิ่งที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีรูปแบบการจัดงานเพื่อสร้างความแตกต่างจากงานวิ่งอื่นๆ มีบรรยากาศร่มรื่นภายใต้รั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนำรายได้สนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย และได้การรับรองการผลิตอาหารฮาลาล (HAL-Q) จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้