โพรไบโอติก

          โพรไบโอติก มาจากภาษากรีกว่า "Probiosis" ซึ่งเป็นคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หมายถึง การมีชีวิตอยู่ร่วมกัน (co-existence) ดังนั้น โพรไบโอติก จึงหมายถึง จุลินทรีย์ที่มีชีวิต ซึ่งเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วจะเกิดผลดีต่อสุขภาพของผู้ที่รับประทานเข้าไป โดยช่วยรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกาย (lntestinal flora)

          โพรไบโอติก ที่นิยมนำมาใช้ในการผลิตอาหารส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเชื้อแบคทีเรียกรดนม (Lactic Acid Bacteria)ได้แก่ กลุ่มเชื้อ บิฟิโดเเบคทีเรีย และกลุ่มเชื้อ แลคโตบาซิลลัส เช่น เเลคโตบาซิลลัส คาเซอิ สายพันธุ์ ชิโรต้า ในนมเปรี้ยวยาคูลท์

ข้อกำหนดของการเป็นโพรไบโอติก
  1. เป็นกลุ่มเชื้อเดียวกับที่มีอยู่ในลำไส้มนุษย์
  2. มีความปลอดภัยต่อการบริโภค
  3. มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์หรือให้ผลดีต่อสุขภาพ ไม่ปล่อยสารพิษ
  4. สามารถมีชีวิตอยู่รอด และเพิ่มจำนวนได้ในลำไส้คนเรา
  5. ทนต่อกรดจากน้ำย่อยของกระเพาะอาหาร และน้ำดีจากตับ ซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่าง
    และสามารถเข้าไปเจริญเติบโตได้ในลำไส้โดยยังมีชีวิตอยู่
  6. สามารถบริโภคเป็นอาหารได้
  7. ราคาไม่แพง
Shirota-ism และ Probiotics 

       ในสภาวะโลกปัจจุบันที่ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีข้อจำกัดหลายประการ
ในการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ การแพทย์เพื่อการป้องกันจึงมีบทบาทสำคัญมาก และการใช้โพรไบโอติกซึ่งเป็นหนึ่งในการแพทย์เพื่อการป้องกันจึงแพร่หลายไปทั่วโลก
โพรไบโอติกเป็นการสนับสนุนแนวความคิดของ ดร. มิโนรุ ชิโรต้า ที่เชื่อว่าลำไส้ที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นหนทางสู่สุขภาพที่แข็งแรงและมีอายุยืนยาว ประกอบกับแนวความคิดหนึ่งใน Shirota-ism ที่ว่า "สุขภาพดีในราคาที่ไม่แพง" ยังช่วยสนับสนุนความต้องการในการนำ "โพรไบโอติก" มาใช้ประโยชน์

       สุขภาพดีด้วย "โพรไบโอติก" เป็นการพิสูจน์ให้เห็นจริงตาม "Shirota-ism" และสิ่งหนึ่งที่เราสามารถพูดได้อย่างภาคภูมิใจในทุกวันนี้ก็คือ สิ่งที่เราพยายามทำก็เพื่อสนับสนุนแนวความคิดการมีสุขภาพที่ดีของ ดร. มิโนรุ ชิโรต้า ที่มีมานานกว่า 70 ปี
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ยาคูลท์คือ? | สมดุลในลำไส้ | โพรไบโอติก | ถาม-ตอบ เรื่องยาคูลท์ | ติดต่อเรา
send Email to us send Email to us